Over het project

Situering

Groenwanden en -daken worden vaak beschouwd als belangrijke bronnen van ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, lucht- en waterzuivering, nutriëntenrecycling, C-sekwestratie en regulatie van klimaatextremen (water en  hitte).

Doordat er geen studies voorhanden zijn die verschillende types groendaken en -wanden op een geïntegreerde en grondige wijze onderzoeken, vergelijken en de resulterende ecosysteemdiensten (economisch) valideren, wordt een optimale implementatie van deze systemen bemoeilijkt.

Projectdoelstellingen

Binnen het EcoCities-project zal een geïntegreerde en vergelijkende analyse uitgevoerd worden op verschillende types groendaken en – wanden, waarbij zowel bestaande als experimentele opstellingen bestudeerd worden. Het project omvat:

  • een diepgaande bepaling van de bijdrage van verschillende types van groendaken en -wanden (variatie in substraat en plant) aan de verschillende ecosysteemdiensten. Het bepalen van de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit, alsook hun specifieke rol bij het leveren van de ecosysteemdiensten, vormt hierbij de rode draad.
  • een geïntegreerde economische valuatie van verschillende types van groendaken en -wanden, waarbij alle kosten en voordelen van de aangeleverde ecosysteemdiensten zullen worden berekend, rekening houdend met de schaal van toepassing.

Output

Binnen het project worden twee instrumenten ontwikkeld: een cataloog en een scenario-analyse-tool met online visualisatie. Deze kunnen gebruikt worden om de publieke (ecosysteemdiensten) en private kosten/baten te bepalen voor een breed gamma aan groendaken en -wanden.

Impact

De ontwikkelde instrumenten kunnen aangewend worden voor beleidsdoeleinden, binnen de industriële sector van groendaken en -wanden, in het onderwijs en voor sensibiliseringsdoeleinden.

De ultieme doelstelling van EcoCities: ‘gezondere steden’ dankzij een significante stijging in optimaal ingerichte groendaken en -wanden voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

Uitvoerders

De uitvoerende partners zijn Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, hogeschool PXL en WTCB. Daarnaast wordt dit project begeleid door een ruime groep van stakeholders (beleid, middenveld, industrie en onderwijs).

Funding

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen).