Filip Dobbels

Filip Dobbels is projectleider in het Labo Isolatie, Dichting en Daken, onderdeel van de afdeling Materialen, Daken en Milieuprestatie van het WTCB

Al van jongs af aan heb ik belangstelling voor de natuur en de interactie tussen mensen & gebouwen en het milieu.

Als ingenieur-architect heeft dit zich geuit in kennisopbouw rond duurzaam bouwen, houtconstructies, de energetische aspecten van gebouwen (thermische isolatie, luchtdichtheid) en renovatie (beperken ruimte- en materiaalgebruik).

Sinds 2018 volg ik binnen het WTCB de projecten op rond gevelgroen. Ik was coördinator van het onderzoek “Groen Bouwen” (IWT VIS-traject, 2014-2019) en ben momenteel betrokken bij het vervolgproject “WonderWalls” (TETRA-project, 2020-2022, getrokken door Universiteit Antwerpen).

Binnen EcoCities heb ik de kans gekregen om me ook in groendaken te verdiepen, met focus op het waterbeheer.

Heel boeiend bij het werk rond dak- en gevelgroen is de permanente interactie tussen natuur & gebouw en de intense samenwerking met partners gespecialiseerd in specifieke deelaspecten. Zo werken we geregeld samen met PCS, het kenniscentrum op het vlak van planten.

De resultaten van Groen Bouwen zijn verwerkt in www.gevelgroen.be. Dezelfde website wordt gebruikt als platform voor WonderWalls, zodat deze verder kan uitgroeien tot centrale Vlaamse kennnishub rond gevelgroen.

Ons werk kan bijdragen aan het versterken van de levenskwaliteit en biodiversiteit. Door onze focus op de bouwkundige aspecten (met ook oog voor mogelijk ongewenste neveneffecten van planten en dieren dichtbij bouwconstructies en de leefruimte van de mens) kunnen we helpen mogelijke weerstanden tegen meer natuur inclusief bouwen te reduceren en zo bijdragen tot een ruimere toepassing van dak- en gevelgroen.

Benieuwd hoe onze steden en de omgevende ruimte er uit zullen zien binnen enkele decennia… Via projecten als EcoCities kunnen we mee bouwen aan een kwalitatieve ruimtelijke omgeving voor de volgende generaties.