Stakeholders

EcoCities wordt begeleid door een stuurgroep van stakeholders.

Bedrijven

Onderzoek & onderwijs

Locale overheden

Vlaanderen

Middenveld

Funding