Klimaatmitigatie

Temperatuurregulatie

Stormwater management

De Belgische zomer van 2021 gaat de geschiedenis in als de natste ooit, dit terwijl de zomer van 2020 nog in de top 10 van warmste zomers eindigde. Iedereen kan een beetje zon en een buitje op zijn tijd appreciëren. Maar wat zijn de gevolgen van extreme weerfenomenen zoals aanhoudende hitte, frequentere hittegolven en wateroverlast?

De groei van stedelijke gebieden leidt tot wereldwijde klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en verandering in landgebruik. Naar verwachting zullen klimaatveranderingen een negatieve invloed hebben op de toekomstige economie, ecosystemen en de mens in het algemeen. Naarmate de wereld verder verstedelijkt, zullen de wereldwijde uitdagingen en de kansen op het gebied van duurzame ontwikkeling zich steeds meer concentreren in steden.

‘It is clear that it is in cities where the battle for sustainability will be won or lost

Plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN, Amina J. Mohammed, tijdens de algemene vergadering over de New Urban Agenda and UN-Habitat in New York – 5 september 2017

In dit opzicht is het dus van groot belang dat stedelijk beleid zich richt op de aspecten van stedelijk vorm en functie om de klimaatverandering op verschillende schalen te verzachten (mitigatie) en aan te passen (adaptatie) om de leefbaarheid in steden te kunnen blijven garanderen in de toekomst.