FAQ

Wat zijn Ecosysteemdiensten?

Een goed functionerende natuur zorgt voor propere lucht, zuivert ons water, levert voedsel en materialen zoals hout, biobrandstoffen en zorgt voor ontspanningsmogelijkheden. Denk maar aan die fijne boswandelingen! Kortom de natuur omvat verschillende processen die de mens en de maatschappij waarin hij leeft enorme voordelen biedt. De natuurlijke omgeving waarin deze processen zich voltrekken noemen we ecosystemen en de voordelen die het biedt noemen we ecosysteemdiensten.

Welke Ecosysteemdiensten zijn er?

  • Producerende ecosysteemdiensten: voeding, water, medicijnen, bouwmaterialen, …
  • Regulerende ecosysteemdiensten: klimaatregulatie, ziektebestrijding, voortplantingsregulatie (vb. bestuiving), water-, lucht- en bodemregulerende systemen, …
  • Ondersteunende ecosysteemdiensten: elementkringlopen (vb. stikstof, fosfor, koolstof, …), bodemvruchtbaarheid (vb. door aanwezigheid micro-organismen in de bodem), …
  • Culturele ecosysteemdiensten: spiritualiteit, esthetiek, recreatie, ecotoerisme sfeer (vb. groen in woonwijken), …

Waarom zijn Ecosysteemdiensten belangrijk?

Het belang van voedsel, drinkwater en materialen zoals hout zijn duidelijk. Maar wat met die andere voordelen die minder voor de hand liggend zijn zoals lucht- en waterzuivering, bestuiving, biodiversiteit, vruchtbare bodems, klimaatregulatie,  …. ? Deze ecosysteemdiensten worden niet altijd naar waarde geschat waardoor we ze dreigen te verliezen op belangrijke plaatsen zoals bijvoorbeeld dicht bevolkte gebieden. Hierdoor is de mens genoodzaakt deze diensten zelf te voorzien door technische oplossingen en extra gezondheidszorg wat een aanzienlijke kost met zich meebrengt.

Wat is een groendak?

Een groendak is een hellend of plat dak waarop vegetatie wordt voorzien. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen extensieve en intensieve groendaken. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de gekozen plantensoorten, het vereiste onderhoud en de dikte van het substraat dat gekozen wordt.

Wat zijn extensieve groendaken?

De opbouwdikte van een extensief groendak situeert zich tussen de 4 en de 17 cm. Afhankelijke van de gekozen opbouwdikte kan er gekozen worden voor Sedum, grassen, kruiden of waardplanten. Dit zijn meestal onderhoudsarme plantensoorten. Afhankelijkvan het gekozen substraatdikte en het type planten kunnen er verschillende types extensieve groendaken onderscheiden worden bv:

  • Sedumdak: hiervoor wordt er een combinatie van verschillende soorten Sedum gebruikt. Dit zijn vetplanten die veel vocht vasthouden. Hiervoor is slechts een heel dun substraat nodig en het onderhoud is minimaal.
previous arrow
Canopy - Sedum c13alkvpekr5j2fbrcd0
Foto: Canopy groendaken en groengevels
cof
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Sedum uqyh7zbndjaxdqahqwuo
Foto: Canopy groendaken en groengevels
VanVlierden SedumdakPSG_1648
Foto: Van Vlierden
next arrow

  • Kruidendak: hiervoor wordt er een combinatie van verschillende soorten kruidachtige planten gebruikt. Deze planten geven veel bloemen en kunnen heel kleurrijk zijn.
previous arrow
VanVlierden kruidendak PSG_9001
Foto: Van Vlierden
Gent- Woning Hermien IMG_0182
VanVlierden kruidendak PSG_8977
Foto: Van Vlierden
next arrow

  • Biodiversiteitsdak: op deze daken wordt er een plantensamenstelling gekozen waarbij de biodiversiteit gemaximaliseerd wordt. Hierdoor worden er insecten en andere dieren aangetrokken.

previous arrow
Canopy - Natuurdak hbhrnhj4ldydgwni2low
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Natuurdak hdsag9xkjkqkhiy5vy7p
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Natuurdak izcipvx1n9dtsdb488j5
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Natuurdak snzkljdrvzoy8mvpgbxp
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - natuurdak ucnc5dsifka9gomkjpyi
Foto: Canopy groendaken en groengevels
next arrow

Dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden, heel vaak worden de verschillende plantensoorten gecombineerd op één dak.

Wat zijn intensieve groendaken?

De opbouwdikte van een intensief groendak begint ongeveer vanaf 15 cm en kan oplopen tot 150cm. Hierdoor is het gewicht per vierkante meter veel hoger en is er een aangepaste draagconstructie nodig. Voor deze daken wordt er gekozen voor struiken en bomen gecombineerd met bodembedekkers,… . Deze beplanting vraagt een intensief onderhoud zoals water geven, bemesten, onkruid wieden en snoeien net zoals bij een normale tuin.

previous arrow
ecoworks intensief_uHasselt_-13
Foto: Ecoworks
ecoworks_uHasselt_-10
Foto: Ecoworks
ecoworks semi intesief_uHasselt_-8
Foto: Ecoworks
ecoworks semi intensief_uHasselt_-9
Foto: Ecoworks
Canopy - Intensief exyp8b2sbeid1e8ftnnn
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Intensief jk6n9nmw8oft6k9vh1s1
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Intensief pcbtyzop5pfygqxsqite
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - semi intensief bcdqahuf4y5p5ei8twpx
Foto: Canopy groendaken en groengevels
cof
Foto: Canopy groendaken en groengevels
next arrow

Kan een groendak gecombineerd worden met zonnepanelen?

De vegetatie op een groendak kan gecombineerd worden met zonnepanelen of windmolens. Dit wordt dan een energiegroendak genoemd.

previous arrow
dav
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Energie groendak v1ioboqugyla767zprby
Foto: Canopy groendaken en groengevels
next arrow

Wat is een groengevel?

Een groengevel is een gevel waartegen planten groeien en die zowel buiten als binnen kan worden toegepast.

Welke soorten groengevels bestaan er?

Er zijn vele verschillende systemen die gebruikt worden maar in het algemeen kan er onderscheid gemaakt worden tussen grondgebonden systemen en living wall systemen.

Grondgebonden gevels

Bij een grondgebonden systeem wordt er gebruik gemaakt van klimplanten die in de ondergrond wortelen. Afhankelijk van de plantensoort die gekozen wordt is het soms nodig klimhulpen te voorzien. Planten die tegen de gevel groeien hebben geen klimhulpen nodig en worden hechters genoemd vb. Klimop, Wilde wingerd en Klimhortensia. Plantensoorten die wel een klimhulp nodig hebben zijn de enteraars (vb. Klimroos, Winterjasmijn,…), winders (vb. Blauwe regen) en rankers (vb. Clematis, Kamperfoeli, Sterjasmijn,…).

previous arrow
VZW Groengevels 32678789078_f2e80319d2_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 47697320922_f8b2f556e9_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 31603477247_1452712b69_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 32694399778_92ea8bc780_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 45516166864_da613c17b6_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW groengevels 48600970746_b7e8c3b8d1_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 48918476827_fa6c8130dd_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevel 32671326678_011bbd91a2_b
Foto: www.groenegevels.be
VZW Groengevels 48601106237_0485c2c646_b
Foto: www.groenegevels.be
Canopy - zecb3nmsulj5kus35l9w
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - zqnhlh72qkwi2qyliuic
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Besix IMG_9388
Foto: BESIX Clean Air luchtzuiverende geluidsmuur met levend mos
VanVlierden groenwand grond PSG_8948
Foto: Van Vlierden
next arrow

Living Wall systemen

In tegenstelling tot grondgebonden systemen worden planten in een living wall systeem in plantenbakken geplant, voorzien van een speciaal substraat, die aan de gevel gehangen worden. Hier wordt meestal ook een irigatiesysteem voorzien waardoor water en voedingsstoffen op een gecontroleerde manier kunnen worden toegediend.

previous arrow
ecoworks LWS_uHasselt_-1
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-4
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-2
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-6
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-7
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-11
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-12
Foto: Ecoworks
ecoworks_uHasselt_-5
Foto: Ecoworks
ecoworks LWS_uHasselt_-14
Foto: Ecoworks
ecoworks_uHasselt_-15
Foto: Ecoworks
Teun Depreeuw IMG_2702
Foto: Teun Depreeuw - Muurtuin
Teun Depreeuw 2020-05-02 20.35.34
Foto: Teun Depreeuw - Muurtuin
Teun Depreeuw 2020-05-02 20.35.13
Foto: Teun Depreeuw - Muurtuin
Teun Depreeuw 2020-04-23 08.00.52
Foto: Teun Depreeuw - Muurtuin
Teun Depreeuw 2019-04-06 15.33.18
Foto: Teun Depreeuw - Muurtuin
Canopy - Living wall inmognie2xcbbqx1ah2b
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Living Wall u3ehnu4zfcikisbep9ny
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Canopy - Living Wall uw4uvd1oii8ho7udzzpf
Foto: Canopy groendaken en groengevels
Van Vlierden
Foto: Van Vlierden
VanVlierden LWS VV Wand-8730-0917
Foto: Van Vlierden
Schermafbeelding 2020-06-23 om 15.57.38
Foto: Plant Design
next arrow

Attributions of used icons:“ecosystem” icon made by  Nitihinan Tatah, TH from The Noun Project