Werkpakketten

Werkpakket 1: Groendaken en -wanden: opbouw van een veldlaboratorium

In dit werkpakket wordt er samengewerkt met de stakeholdersgroep om de opstelling van het veldlaboratorium en een selectie van bestaande groendaken en -wanden te bekomen.

Het veldlaboratorium, opgesteld op het terrein van ‘Campus Het Spoor’ in Mol, omvat 48 groendakopstellingen die verschillen in substraatdikte, substraatsamenstelling en plantensamenstelling. Er werd ook 42m groenwand aangelegd waarvan een gedeelte in de zon en een gedeelte in de schaduw werd geplaatst.

previous arrow
Zon IMG_0456
Veldlaboratorium Campus 'Het Spoor' Mol

Groenwandopstelling - Zon

Schaduw IMG_0442

Groenwandopstelling - schaduw

bakken
Groendakopstelling - 48 verschillende boxen
next arrow

Verder werd er een selectie gemaakt van 12 bestaande groendaken in 3 steden (Hasselt, Gent, Antwerpen).

previous arrow
WZC clarenhof Pilot

Selectie van bestaande groendaken

Woonzorgcentrum Clarenhof Hasselt -Sedum, grassen & kruiden
Clarenhof 1
Woonzorgcentrum Clarenhof, Hasselt - Sedum, grassen & kruiden
Antw-ONYX (2)

Kantoorgebouw ONYX Antwerpen - Sedum

districtshuis
Districthuis, Antwerpen - Sedum
brandweer
Brandweerkazerne Noorderlaan Antwerpen - Sedum, grassen & kruiden
Gent- Woning Hermien IMG_0182

Particuliere woning Gent - Sedum, grassen & kruiden

Gent- De Zwarte doos IMG_5291

Archeologie en Archief Gent ‘De Zwarte Doos’ - Sedum

Gent- Apotheek 20180919_112634

Apotheek Gent - Sedum, grassen & kruiden

hogeschool Ellerman
Artesis hogeschool, campus Ellerman - Sedum, grassen & kruiden
UHrecht
Universiteit Hasselt, Hasselt - Sedum
Hasselt- Virga Jesse IMG_1383
Jessa ziekenhuis, Hasselt - Sedum, grassen & kruiden
FPC Gent IMG_20200507_155158847_HDR
Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent - Sedum
next arrow
 

Van deze testopstellingen en van de bestaande groendaken zullen er stalen genomen worden die geanalyseerd zullen worden in functie van werkpakketten 2, 3, 4, 5 en 6. Dit resulteert in onderzoeksresultaten die zowel afkomstig zijn van experimentele (meer gecontroleerde) opstellingen als van bestaande groendak- en groenwandsystemen.

Voor de opstelling van dit veldlaboratorium danken wij graag nog onze sponsors die dit hielpen realiseren: Campus Het Spoor, VZW Groene Gevels, IBIC (SOPREMA), Interbims, EcoWorks en Act & Sorb.

Werkpakket 2: Biodiversiteit en zijn rol in de verschillende ecosystemen

Om de biodiversiteit in de verschillende systemen te kunnen monitoren wordt de biodiversiteit bovengronds en ondergronds onderzocht.

Bovengronds worden de verschillende planten en dieren geïnventariseerd, alsook het bladgeassocieerde microbioom (micro-organismen aanwezig op de bladeren van de planten).
Ondergronds worden de dieren, bacteriën, fungi en protisten geïdentificeerd.

Een literatuurstudie zal meer inzicht geven over welke planteigenschappen, en in welke mate, bijdragen aan de verschillende ecosysteemdiensten.

Werkpakket 3: Groendaken en -wanden om lucht en waterpollutie te reduceren en af te breken

In dit werkpakket zal er een voorspellingsmodel worden ontworpen voor fijnstofdepositie en fijnstofherverstuiving op basis van depositie-experimenten.

De buffercapaciteit van groendaken zal worden bepaald aan de hand van drainagewater dat wordt opgevangen.

De pollutiedegradatie-capaciteit van het bladgeassocieerde microbioom van de planten wordt onderzocht.

Werkpakket 4: Elementcycli in verschillende types groendaken en -wanden

Binnen de verschillende cycli wordt er een onderscheid gemaakt tussen cycli van stikstof en fosfor en die van koolstof.

Voor stikstof en fosfor worden de nutriënteninput en -output gemeten en wordt de opslag bepaald. De microbiële functionele diversiteit zal worden bepaald om te kijken welke organismen stikstof en fosfor omzetten.

Voor koolstof wordt de koolstofsequestratie bestudeerd. De koolstofopslag zal worden bepaald in het substraat maar ook in de bovengrondse en ondergrondse plantendelen. Om alle koolstofemissies die betrokken zijn bij de productie, transport, installatie en onderhoud mee in de studie op te nemen wordt er een levenscyclusanalyse uitgevoerd.

Werkpakket 5: Mildering van klimaat- en waterextremen bij verschillende types groendaken en -wanden

Om te bepalen in welke mate groendaken en -wanden de temperatuur lokaal kunnen beïnvloeden zal er vooral naar de transpiratiecapaciteit gekeken worden. Op basis van deze metingen zal er een model ontwikkeld worden waarmee verschillende scenario’s gemodelleerd kunnen worden.

Aanvullend aan de studie van het koelend effect van groendaken en -wanden op de buitenwereld, zal er ook een literatuurstudie naar het isolatie effect van groendaken en -gevels op het binnenhuisklimaat worden uitgevoerd.

Er zal ook gekeken worden naar welke invloed groendaken en -wanden kunnen hebben op de buffering van stormwater.

Werkpakket 6: Van valuatie en scenarioanalyses naar implementatie

In dit werkpakket komen alle resultaten van de vorige pakketten samen. Er zal een monetaire waarde gekoppeld worden aan de ecosysteemdiensten die door groendaken en -wanden geleverd worden, en dit zowel vanuit een privaat als uit een maatschappelijk standpunt. Er zal ook een studie uitgevoerd worden om het subjectieve welzijn te vertalen naar een monetaire waarden.

Vervolgens zullen deze monetaire gegevens gebruikt worden in een model voor scenarioanalyse (ECOPLAN) dat toelaat om scenario’s op verschillende niveaus (straat, wijk, …) online visueel voor te stellen en te evalueren. Bijkomend zal er ook een private owners tool’ ontwikkeld worden. Deze tool zal het mogelijk maken om op kleine schaal vb. één huis, één bedrijf, … een koste-baten-analyse uit te voeren. Hierin zullen dan de private kosten (vb. aanleg kost, onderhoudskosten, …) en baten (vb. isolerend effect van een groendak of groengevel) meegenomen worden.

Uiteindelijk zullen alle bestudeerde types groendaken en -wanden uit het project worden opgelijst in een catalogus. Per type zal er weergegeven worden welke ecosysteemdiensten er geboden worden en welke monetaire waarden hieraan gekoppeld zijn.

Attributions of used icons:“Test-tube” icon made by Nimal Raj from The Noun Project, “Book” icon made by Nafiz2019 from The Noun Project, “finance” icon made by Gravity Studie, ID from The Noun Project, “Earth Planet With Arrows Circle Around” icon made by freepik from www.flaticon.com, “Factory Towers Spreading Smoke” icon made by freepik from www.flaticon.com, “Thermomemeter Temperature Control Tool” icon made by freepik from www.flaticon.com, “Tree Silhouette” icon made by freepik from www.flaticon.com, “Water Drop” icon made by freepik from www.flaticon.com