Dr. Dirk Vrebos

Dirk Vrebos is een postdoctoral onderzoeker bij de onderzoeksgroep “ECOSPHERE” van de UAntwerpen.
Dirk Vrebos

Sinds 2008 heb ik mij doorheen mijn doctoraat en andere projecten inhoudelijk gespecialiseerd in het ruimtelijk evalueren van ecosysteemdiensten en bodemfuncties in Vlaanderen en Europa. Binnen verschillende van deze projecten werden gebruikerstools ontwikkeld die toelaten om de levering van bepaalde ecosysteemdiensten te berekenen op basis van het aanbod door groen en de vraag naar een ecossyteemdienst vanuit de maatschappij. Daarbij heb ik ruime ervaring in het gebruik van verschillende GIS statistische programma’s en technieken en brede kennis van de beschikbare GIS data en databanken die relevant zijn voor het milieubeleid in Vlaanderen.

Deze expertise gebruik ik vandaag om binnen het EcoCities project een ruimtelijk tool te ontwikkelen om de potentiële maatschappelijke baten van groendaken en -gevels in Vlaanderen te evalueren en berekenen. Deze tool wordt ontwikkeld als een QGIS plugin, met bijhorende database en probeert de de ruimtelijke variabiliteit in de vraag naar ecosysteemdiensten mee te nemen in het evalueren van groendaken en -gevels.

Voor de tool werd een database ontwikkeld die voor heel Vlaanderen een inventaris geeft van alle platte en schuine daken als ook de hoogte en lengte van de gevels. Vanuit deze inventaris kunnen binnen de QGIS plugin vervolgens verschillende scenario’s worden ontwikkeld waarbij daken en gevels worden geselecteerd en van groendaken en -gevels worden voorzien. Afhankelijk van het type installatie en de lokale vraag naar ecosysteemdiensten kan vervolgens de levering van de ecosysteemdiensten die bestudeerd worden binnen EcoCities worden berekend en geëvalueerd.

In deze finale fase van het EcoCities project worden momenteel alle resultaten van de andere werkpakketten bij elkaar gebracht en zo veel mogelijk geïntegreerd in de tool. Indien bepaalde cruciale informatie in verband met een bepaalde ecosysteemdienst wordt er, waar mogelijk, teruggegrepen naar internationale studies om hiaten in de tool op te vullen. De tool wordt vanaf nu getest voor verschillende casestudies om haar bruikbaarheid en relevantie te testen en waar mogelijk te verbeteren.