Niet-gebruikswaarden

Overdrachtswaarde

Dit is de waarde die mensen hechten aan het feit dat de volgende generatie ook nog kan genieten van bepaalde ESD, m.a.w. welke ecosysteem-waarde erfenis er wordt doorgegeven naar de volgende generatie. Bijvoorbeeld, wil je op locatie X graag een bos of een parking nalaten aan de volgende generatie? Hier is de vraag niet welke van de twee de grootste actuele waarde heeft maar wat juist aanvoelt om door te geven. Zo zal een lid van een amazonestam meer culturele waarde hechten aan het woud waarrond hun leven opgebouwd is. Dit is hun cultuur en men wil dat toekomstige generaties dit kunnen verderzetten. De overdrachtswaarde van het woud kan afgeleid worden uit elke gebruiksvorm van het woud gaande van voedsel tot religieuze rituelen. Hetzelfde geldt voor bepaalde bomen of andere (kleine) landschapselementen die in woonkernen aanwezig zijn en een culturele waarde hebben voor de volgende generatie.

Hier kan men ook nog de altruïstische waarde onderscheiden, deze waarde verschilt van de voorgaande in die zin dat het niet over de volgende generatie gaat maar mensen van dezelfde generatie. Ook bij dit soort waardes zal er een bepaalde betalingsbereidheid zijn om ze te behouden.

Bestaanswaarde

Dit zijn de ecosysteemwaardes die verkregen worden via de voldoening die gehaald wordt in het weten dat iets bestaat zoals bv. walvissen, een waterval, een bepaald landschap. Met andere woorden, het voortbestaan van een bepaald ecosysteem en alle organismen die het bevat zoals bv. het voortbestaan van het amazonewoud met alle biodiversiteit die erin voorkomt. Dit schept een andere soort waarde die verschilt van de meer tastbare, fysieke gebruikswaarde.
Tegelijkertijd veroorzaken ze wel tastbare geldtransacties zoals bv. mensen die natuurbeschermingsorganisaties financieel steunen. Mensen doneren geen geld om hun toekomstig vakantieoord te verzekeren maar om ervoor te zorgen dat het blijft voortbestaan. Het gaat hier om de betalingsbereidheid om in een wereld te leven waarin het amazonewoud nog bestaat.