Dr. Carmen Van Mechelen

Dr. Caremen Van Mechelen is lector in de opleiding Groenmanagement en onderzoeker bij expertise cel Bio-research van de PXL in samenwerking met Prof. dr. Alain De Vocht.

Verstedelijking leidt in Vlaanderen tot doorgedreven habitatversnippering en verzegeling van de bodem, wat ten koste gaat van groene ruimte en biodiversiteit. Planten verbazen ons echter ook vaak door hun aanpassingsvermogen in stedelijke milieus. We vinden ze dan ook soms op de meest onwaarschijnlijke plekken terug. Met groendaken bieden we planten een semi-natuurlijke situatie aan, waar naast de aangeplante soorten (vetplanten en/of een samengestelde kruidenmengeling) ook ruimte kan zijn voor spontane kolonisatie van soorten uit de omgeving. Ieder bezoek brengt nieuwe inzichten en als bioloog is het fascinerend om de evolutie aan plantensoorten op deze groendaken op te volgen. Door het EcoCities project worden relaties gelegd met andere aanwezige factoren zoals fauna, nutriënten en watergehalte, en leren we ook hoe dit resulteert in voordelen voor de omgeving. Het zal leiden tot kennisverhoging van ecosysteemdiensten van groendaken en gevelgroen en zo een positieve impact hebben op de groene, klimaatrobuuste steden van morgen!