Doctoraatsstudent Jeffrey Jacobs

Jeffrey Jacobs is een doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep “Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie” van de UHasselt onder leiding van prof. dr. Tom Artois.

De komende tientallen jaren zal de wereldwijde populatie exponentieel blijven toenemen, dit zal ook zorgen voor een stijging naar 5miljard mensen wereldwijd die in steden zullen wonen tegen 2030. De zoektocht naar stedelijk groen kan dus zeker niet worden ontkend. Naarmate dit verstedelijkingsproces voortduurt, zullen veranderingen in de habitatstructuur en hun functies veroorzaakt door het verlies en fragmentatie van groen, meer dan waarschijnlijk de overlevingskansen en reproductievermogen van veel soorten verminderen. De nood aan duidelijke oplossingen voor dit verlies van biodiversiteit in steden is dus groot.  Indien groendaken dus effectief kunnen helpen bij het herstellen van de biodiversiteit in steden, zal de vraag hiernaar samen met de verstedelijking wereldwijd exponentieel stijgen.

Mijn onderzoek focust zich op de biodiversiteit van bovengrondse en ondergrondse macro-invertebrata op groendaken. De voornaamste motivatie om hieraan te werken begon eigenlijk al op jonge leeftijd. Zoals heel veel kinderen wel hebben gedaan, liep ik altijd met een insectenpotje rond in tuinen en bossen op zoek naar leuke nieuwe diertjes. De passie voor deze insecten is in de loop der jaren enkel maar groter geworden. Gedurende mijn studies biologie, begon ik ook meer en meer interesse te krijgen in de negatieve gevolgen van de explosie van de mens als soort: gevolgen van urbanisatie op biodiversiteit, global warming, … Op zoek gaan naar oplossingen om deze negatieve zaken om te buigen en hopelijk een halt toe te roepen is dan ook iets waar ik met heel veel inzet aan meewerk. De eigen motivatie wordt nog eens versterkt door het feit dat ik, als vader van twee jonge zonen, mijn eigen steentje wil bijdragen aan een hopelijk betere toekomst voor hen. 

Er is dus nood aan concrete oplossingen voor deze problemen.  Als we bijvoorbeeld kijken naar het verdwijnen van natuur, dan worden groendaken gezien als één van de mogelijkheden om meer groen te brengen in de stad. Er is echter nog geen grondig onderzoek gebeurd dat aantoont dat dit een effectieve methode is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hoe meer wetenschappelijke informatie we hieromtrent kunnen verzamelen, hoe beter we oplossingen kunnen aanbieden voor deze problemen. Wereldwijd onderzoek is hier dan ook nodig en ik ben blij dat ik een mini-deeltje mag uitmaken van dit gigantische geheel van onderzoekers.