Albert Vliegenthart

Albert Vliegenhart is een allround ecoloog bij de Nederlandse Vlinderstichting. Hij werkt aan verschillende projecten waaronder een project rond biodiversiteit op groendaken. Daarnaast geeft hij lezingen en workshops, is dagvoorzitter van diverse symposia en begeleid studenten met hun thesis.

Albert Vliegenthart
1. How can you relate your work activities to urban greening?  

Ik ben in Nederland betrokken bij programma’s rondom natuurinclusieve stad en samenleving. Dit is te vertalen naar biodiversiteitherstel. Mijn werk rondom het vergroenen van bedrijventerreinen en infrastructuur, ecologisch bermbeheer en de bijdrage aan de green deal groene daken hebben hier direct mee te maken.

2. What do you think are the key factors for a good human-nature relationship? How can urban greening contribute as much as possible to this?

De mensen zijn onderdeel van de natuur en lijken zich hier van te hebben gedistantieerd. Door weer in harmonie te komen met de natuur kunnen we makkelijker maatschappelijke problemen opvangen. Onze natuur is uit balans en dan ontstaan er problemen, althans zo zien wij dat in de vorm van plaagdieren (eikenprocessierups bijvoorbeeld), wateroverlast, hittestress etc. Door de veerkracht van onze leefomgeving te herstellen, werken we weer met de natuur zodat niet alleen planten en dieren profiteren, maar ook de mensen.

3. In which aspects would you like to see change in this in the short and long term?

Er zou meer bewustwording moeten komen over de impact die wij hebben op onze eigen leefomgeving. Dat betekent dat er allereerst in onderwijs meer aandacht moet komen voor natuurinclusief leven (bouwen, inrichten, beheer, onderhoud etc.). Anderzijds moeten we accepteren dat niet iedereen de kennis heeft en gemotiveerd is om met dit thema aan de slag te gaan, maar laten we mensen duiden op de andere voordelen die natuur ons kan bieden. Nature based solutions zijn goede voorbeelden, maar bestaan ook al heel lang.

4. What advantages do green roofs and facades offer compared to other Nature Based Solutions in city’s like parks or urban gardens?

Ik denk niet dat parken en tuinen een nature based solution zijn. Groene daken vormen een nieuw landschaptype, net als bos of heide, komen hier specifieke soorten voor en moet er beheer en onderhoud plaatsvinden. En zoals ook in bos en heide zijn er ook op groene daken verschillende habitats. Kruidendak, sedumdak, grind (kan een broedplaats zijn voor visdief of scholekster). Vergelijk het met naald, loofbos, droge en natte heide. En ook daarin bepaalt de omgeving de potentie voor soorten. Op een dak ook, of je nu groot of klein dak hebt, of op de eerste etage of de tiende etage bent. Belangrijk is altijd dat de inrichting van een groen dak aansluit op de omgeving.

Nieuwe daken moeten worden voorzien van de juiste draagconstructie, bestaande daken kunnen niet altijd worden omgevormd naar groen dak en lenen zich misschien beter voor zonnepanelen.
Net als gevels overigens ook die kun je behangen met zonnepanelen, ik zag daarvan een mooi voorbeeld bij Lommel.

5. Which ecosystem service affects your field of work the most and how do you see the future?

Als natuurbeschermer kom ik veel ecosysteemdiensten tegen. Een ecosysteemdienst is weer een middel om mensen te laten inzien dat natuur voor ons werkt. Het is niet iets nieuws en gaat ook nooit veranderen. Daarom is het mijns inziens beter om aan biodiversiteitherstel te werken, dan worden de ecosysteemdiensten ook beter.